Nagrzewnice kondensacyjne typ RHeco

Wysokowydajne nagrzewnice powietrza RHeco charakteryzują się najniższą emisją NOx i CO2 na rynku!

RHeco to w pełni kondensacyjna gazowa nagrzewnica powietrza. Dzięki sprawności do 109% przy częściowym obciążeniu i 100% przy pełnym obciążeniu oraz NOx i CO2 poniżej 25 ppm, RHeco przewyższa europejskie standardy.

W przypadku konwencjonalnych nagrzewnic powietrza część ciepła jest tracona w spalinach. Natomiast w przypadku RHeco te gazy spalinowe przechodzą przez drugi wymiennik ciepła, schładzając je poniżej punktu rosy. Para wodna zawarta w spalinach skrapla się, a jej utajone ciepło jest uwalniane do strumienia powietrza.

Kondensacyjna nagrzewnica powietrza RHeco została zaprojektowana z myślą o bardzo wysokiej sprawności cieplnej, niskich kosztach eksploatacji i łatwej konserwacji. Do budowy używane są wyłącznie części wysokiej jakości. Nowy modulowany palnik ze wstępnym mieszaniem i zamknięty obieg spalania w podciśnieniu sprawiają, że RHeco jest wyjątkowo bezpieczny, czysty i energooszczędny.